Online marketing po celém světě

ETA Visa

Pod značkou ETA Visa nabízí náš klient možnost zažádat si online o cestovní vízum do Kanady, Spojených států, Indie a několika dalších zemí. Má celou řadu webových stránek nabízejících tyto služby a jeho působnost je tak skutečně mezinárodní.

Co klientovi chybí a kde může FOXY pomoci?

Náš klient dlouhodobě postrádá partnera, který má prokazatelné zkušenosti s online reklamními systémy v různých zemích světa. Také potřebuje přesné informace o svých investicích do online marketingu a dopočítávat na denní bázi jejich návratnost. V současnosti reklamní platformy nejsou dostačující, spoléhat se pouze na Google Adwords není v tomto případě ten nejlepší krok.

SPOLUPRÁCE NA PRVNÍ DOBROU

Spolupráci navazujeme prakticky okamžitě. Klient se pro nás rozhoduje zejména z těchto klíčových důvodů:

  • máme zkušenosti s online marketingem ze 112 zemí světa,
  • pracujeme nejen s Google Adwords, ale také s Yandex Ads (Rusko a východní země), Naver Ads (Jižní Korea), Bing Ads (opomíjený reklamní systém se skvělými výsledky),
  • dopočítáváme cenu za konverzi (vyplnění registračního formuláře) pro dané země a jsme schopni ji dlouhodobě držet a zlepšovat,
  • nabízíme řešení dlouhotrvajících problémů s měřením výkonnosti kampaní,
  • poskytujeme kvalitní reklamní texty i v cizích jazycích díky spolupráci se sítí copywriterů z celého světa – rodilých mluvčích.

VÝCHOZÍ STAV aneb Jak klient k zamítnutí reklamy přišel

ETA Visa vyzkoušela kampaně v Google Adwords, po nějaké době jim je ale Google zamítá s tím, že je odkazuje na své obchodní podmínky. Bez jasného vysvětlení. To kriticky ohrožuje klientův business, neví, jak dále svou službu efektivně propagovat. Mimo to výkon kampaní neměří a funguje pouze v UK, ač má mezinárodní ambice.

Cíle jsou jasné

Situace je kritická, víme, že v první řadě musíme:

vyřešit situaci se zamítnutými reklamami v Google Adwords,

rozšířit počet reklamních platforem, na kterých může klient inzerovat, a dále států, ve kterých inzeruje,

dopočítat návratnost kampaní a doměřit ji,

zvýšit počet vyplněných registračních formulářů na maximum, a to při optimální ceně za konverzi.

CESTY, po kterých kráčíme

Kontaktujeme zákaznickou podporu Google Adwords a zjišťujeme, kde konkrétně je chyba ohledně zamítnutých reklam.

Nasazujeme správné měření výkonnosti stávajících kampaní a získaná data dále používáme při tvorbě nových.

S klientem stanovujeme optimální cenu za konverzi pro daný trh a na jejím základě kampaně škálujeme.

Využíváme další reklamní platformy a rozšiřujeme klientovu inzerci, není tak závislý na jednom kanálu

Tvoříme nové kampaně v německy mluvících zemích, Rusku, Ukrajině, Jižní Korei, Austrálii a celé řadě dalších zemí.

Současný stav:

  • 6 aktuálně používaných reklamních platforem (původně 1)
  • 20 cílových zemí zahrnujících mimo jiné Spojené státy, Británii, Rusko, Španělsko, Německo, Japonsko a Českou republiku (původně 1)
  • 1000% nárůst počtu vyplněných registračních formulářů generovaných stránkami měsíčně.
  • Trvale testujeme nové trhy a reklamní platformy, do kterých by mohl klient investovat.

Naši klienti

microsoft
ulovdomov
skinners
emco
notino
jobs