Online
marketing
po celém světě

PŘÍPADOVÁ STUDIE ETA VISAPod značkou ETA Visa nabízí náš klient možnost zažádat si online o cestovní vízum do Kanady, Spojených států, Indie a několika dalších zemí. Má celou řadu webových stránek nabízejících tyto služby a jeho působnost je tak skutečně mezinárodní.

Co klientovi chybí a kde může FOXY pomoci?

Náš klient dlouhodobě postrádá partnera, který má prokazatelné zkušenosti s online reklamními systémy v různých zemích světa. Také potřebuje přesné informace o svých investicích do online marketingu a dopočítávat na denní bázi jejich návratnost. V současnosti reklamní platformy nejsou dostačující, spoléhat se pouze na Google Adwords není v tomto případě ten nejlepší krok.

Spolupráce na první dobrou

Spolupráci navazujeme prakticky okamžitě. Klient se pro nás rozhoduje zejména z těchto klíčových důvodů:

- máme zkušenosti s online marketingem ze 112 zemí světa,
- pracujeme nejen s Google Adwords, ale také s Yandex Ads (Rusko a východní země), Naver Ads (Jižní Korea), Bing Ads (opomíjený reklamní systém se skvělými výsledky),
- dopočítáváme cenu za konverzi (vyplnění registračního formuláře) pro dané země a jsme schopni ji dlouhodobě držet a zlepšovat,
- nabízíme řešení dlouhotrvajících problémů s měřením výkonnosti kampaní,
- poskytujeme kvalitní reklamní texty i v cizích jazycích díky spolupráci se sítí copywriterů z celého světa – rodilých mluvčích.


VÝCHOZÍ STAV aneb Jak klient k zamítnutí reklamy přišel


ETA Visa vyzkoušela kampaně v Google Adwords, po nějaké době jim je ale Google zamítá s tím, že je odkazuje na své obchodní podmínky. Bez jasného vysvětlení. To kriticky ohrožuje klientův business, neví, jak dále svou službu efektivně propagovat. Mimo to výkon kampaní neměří a funguje pouze v UK, ač má mezinárodní ambice.

Cíle jsou jasné


Situace je kritická, víme, že v první řadě musíme:

vyřešit situaci se zamítnutými reklamami v Google Adwords,

rozšířit počet reklamních platforem, na kterých může klient inzerovat, a dále států, ve kterých inzeruje,

dopočítat návratnost kampaní a doměřit ji,

zvýšit počet vyplněných registračních formulářů na maximum, a to při optimální ceně za konverzi.

CESTY, po kterých kráčíme

Kontaktujeme zákaznickou podporu Google Adwords a zjišťujeme, kde konkrétně je chyba ohledně zamítnutých reklam.

Nasazujeme správné měření výkonnosti stávajících kampaní a získaná data dále používáme při tvorbě nových.

S klientem stanovujeme optimální cenu za konverzi pro daný trh a na jejím základě kampaně škálujeme.

Využíváme další reklamní platformy a rozšiřujeme klientovu inzerci, není tak závislý na jednom kanálu

Tvoříme nové kampaně v německy mluvících zemích, Rusku, Ukrajině, Jižní Korei, Austrálii a celé řadě dalších zemí.

Současný stav:


- 6 aktuálně používaných reklamních platforem (původně 1)
- 20 cílových zemí zahrnujících mimo jiné Spojené státy, Británii, Rusko, Španělsko, Německo, Japonsko a Českou republiku (původně 1)
- 1000% nárůst počtu vyplněných registračních formulářů generovaných stránkami měsíčně.
- Trvale testujeme nové trhy a reklamní platformy, do kterých by mohl klient investovat.
Klient
Vyjádření klienta
Our cooperation with Foxy resulted in the dramatic increase of our sales and revenue on multiple markets. We embrace their opinions and recommendations that help us to grow our business.
Další projekty
Kontaktujte nás

Naši klienti

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram