Ochrana osobních údajů

1. Společnost Agentura Foxy.cz, s.r.o., se sídlem Körnerova 461/11, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně , spis. Zn. C 104000 zpracovává v případě marketingové komunikace ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: e-mail, jméno, příjmení a telefonní číslo.

2. E-mail, jméno, příjmení a telefonní číslo.je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz. Tyto osobní údaje budou společností Agentura Foxy.cz, s.r.o. zpracovávány po dobu tří let.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Agentura Foxy.cz, s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Brně dne 24.5.2018
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram