Jak grafici pracují s barvami?

Přidal/a Veronika Crhová dne 31. 3. 2021

Barva je spolu s tvarem a textem jedním z nástrojů vizuální komunikace. Dokáže vyjádřit emoci, navodit správnou náladu nebo dokonce předat samotné sdělení.V článku vám vysvětlíme, proč je dobré znát hlavní rozdíly mezi barvami používanými v grafickém designu. 

Základní barvy

Základní barvy jsou ty, ze kterých se míchají všechny ostatní barvy (červená, žlutá, modrá). Můžete se setkat také s označením primární barvy, kombinací primárních barev pak vznikají barvy sekundární (oranžová, fialová, zelená), případně terciální. Je potřeba si ale uvědomit, že primární barvy pro grafika nejsou stejné jako primární barvy pro tiskaře.

Charakteristickými znaky pro každou barvu jsou odstín, sytost, teplota a jas.

Odstín představuje základní rozdělení barev – např. červená, žlutá, modrá. 

Sytost označuje míru zářivosti a intenzity jednotlivých barev. Syté barvy jsou hodně výrazné a upoutají pozornost oka, naopak tlumené a pastelové barvy jsou nevýrazné a nenarušují celkový dojem.

Teplota barvy záleží na podtónu, tedy na poměru mezi základními barvami, kterými je tvořena. Podtón teplých barev je z velké části tvořen odstíny žluté, oranžové a červené. Chladné barvy mají naopak podtón fialový, modrý nebo zelený.

Jas jednotlivých barev udává jejich světlost nebo tmavost. Jeho zvýšení lze dosáhnout kombinací s bílou, tmavší barvy naopak využívají kombinaci s černou.

Doplňkové barvy

Možná vás překvapí, že protiklad v barvě netvoří pouze bílá s černou. 

Protikladem jsou si i barvy, které stojí v barevném kruhu naproti sobě, nazývají se doplňkové, případně komplementární. V praxi to znamená, že primární červená barva má jako doplňkovou barvu sekundární zelenou, v barevném kruhu je vidíme stát proti sobě.


Obsah obrázku text, oblečení, obuv Popis byl vytvořen automaticky

Barvy v grafickém designu

Při zadávání práce grafikovi je klíčová komunikace. Nejdříve mu upřesněte, k čemu chcete grafiku použít. Má jít o banner na internet, nebo chcete polep na auto? Od toho se pak odvíjí barevný prostor, ve kterém se grafik bude pohybovat. Pro digitální grafiku se používá paleta RGB, pro tisk CMYK. Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, jak fungují – RGB barvy vyzařuje, zatímco CMYK je odráží. 

Světelné barvy – RGB

Obsah obrázku text, klipart, vektorová grafika Popis byl vytvořen automaticky

Veškerá elektronická zobrazovací zařízení, jako jsou monitory a displeje, se skládají z obrazových světelných bodů. Každý jeden bod se dále dělí na pruh červené (red), zelené (green) a modré (blue) barvy. Zkratka složená z jednotlivých základních barev pak tvoří název celého barevného prostoru. Jednotlivé barvy se při rozsvícení sčítají a tím vznikají sekundární světelné barvy s vyšší intenzitou (azurová, purpurová a žlutá). Složením všech základních barev vzniká bílé světlo

Tiskové barvy – CMYK

CMYK prostor slouží pro navrhování grafiky, která se bude tisknout. Obsahuje takové barvy, které je možné převést do fyzické podoby. Základními tiskovými barvami jsou azurová (cyan), purpurová (magenta) a žlutá (yellow). Jejich kombinací vznikají sekundární tiskové barvy (červená, zelená, modrá). Primární tiskové barvy jsou tedy sekundárními světelnými barvami a naopak. Poslední písmeno zkratky K (key) označuje černou barvu, která se používá kvůli snížení spotřeby ostatních barev.


Obsah obrázku text, oranžová, žlutá Popis byl vytvořen automaticky

Pantone

CMYK prostor je oproti světelnému RGB omezen především v oblasti velmi sytých odstínů zelené, fialové a oranžové. V praxi to znamená, že některé RGB barvy nelze vytisknout, výsledek je oproti monitoru bledý a nevýrazný. Řešením může být použití přímých barev, které vyrábí firma PANTONE už řadu let.

PANTONE vzorníky a barvy se mezi grafiky, designéry a architekty těší tak velké oblibě, že společnost Pantone Color Institut pro každý rok vyhlásí PANTONE barvu roku. Pro rok 2021 jsou vítězky kombinace barev šedé (Ultimate Grey) a žluté (Illuminating).


Obsah obrázku text, vizitka, snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

Barevná paleta feedu – pravidlo 60 – 30 – 10

Pro vytvoření barevné palety se nejen v grafickém, ale například i interiérovém designu, používají tři barvy: dominantní, vedlejší a jedna zvýrazňující. Tyto barvy se pak mohou doplnit bílou nebo černou. Pro dosažení rovnováhy mezi jednotlivými barvami existuje pravidlo 60 – 30 – 10, kde jednotlivá čísla znamenají procentuální zastoupení barev.

Dominantní barva by měla zastupovat 60 % plochy, dalších 30 % náleží barvě vedlejší a zbylých 10 % zůstává na barvu zvýrazňující, která podtrhne jednotlivé detaily. Toto pravidlo lze uplatnit při tvorbě bannerů, webových stránek, letáků, ale také v rámci instagramového feedu, kde podle něj vytvoříme mřížku.


Chcete vytvořit grafiku na míru a podtrhnout tak váš brand? Neváhejte nás kontaktovat, naše grafičky to s vámi rády proberou.

Další články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram