Konverze Google Ads vs. Analytics: Které používat a proč?

Přidal/a Martin Dolinský dne 2. 9. 2021

Asi nejčastějším propojením v rámci online reklamy je propojení Google Analytics a Google Ads – to nám umožňuje importovat si do Google Ads různá publika i konverze. V Google Ads si ale konverze můžete nastavit také. Jaký je v nich tedy rozdíl? Které používat a v čem se liší? Na to vám odpovíme v následujícím článku.

Konverze Google Ads 

Google Ads značka měří každý klik na reklamu a i každou konverzi. Ty konverze, které nastaly po kliku na reklamu (zpravidla 30 dní po daném kliknutí) přiřazuje jednotlivým reklamním kampaním. A to nezávisle na tom, z jakého zdroje uživatel přišel těsně před tím, než se tato konverze stala.

V případě, že ke kliknutí na reklamu vůbec nedošlo (kanál Google Ads se nenacházel na konverzní cestě zákazníka), konverzi značka stále eviduje (ví, že se stala), ale v reportu ji nepřiřadí k žádné kampani. Algoritmus pro automatické strategie se z ní ale stále může učit a zpřesňovat tak doručování reklamy pro další uživatele.

Konverze importované z Google Analytics 

Konverze z Analytics fungují trošku jinak. Jsou určené primárně pro měření webu jako celku, ne pro vyhodnocování efektivity reklamních kampaní.Konverze sledují primárně pro vyhodnocení z pohledu zdroje návštěvy. Řeší, odkud uživatel na web přišel bezprostředně předtím, než se konverze odehrála. Tuto konverzi pak přiřazují (atribuují) nějakému zdroji na základě určitého modelu.

Analytics používají jako základní atribuční model “Poslední nepřímý proklik” (Last Non-Direct Click attribution model). Přiřazují tedy konverzi poslednímu prokliku na web, který nepřišel z directu.

Hlavní rozdíl oproti Google Ads značce je, že Analytics řeší jen to, co se odehrálo na webu po prokliku, ať už z reklamy nebo jiného neplaceného zdroje návštěvy. Analytics proto pošle do Google Ads jen tu danou importovanou konverzi, která je atribučním modelem (poslední nepřímý proklik) přiřazená ke zdroji návštěvy google / cpc. 

Pokud bychom měli v Google Ads naimportované pouze konverze z Analytics, dostaneme se do situace, kdy uvidíme méně konverzí a hůře budeme vyhodnocovat přínos jednotlivých kampaní.

Proč je to problém?

Uveďme si modelový příklad:

Uživatel napoprvé na web přijde z placeného vyhledávání – reklamy Google Ads. Rozhlédne se po stránce a odchází. Po pár dnech ho zasáhne remarketing na Facebooku, opět se proklikne na web, ale stále neprovede požadovanou konverzi. Následně se na web proklikne přes neplacené (organické) vyhledávání a v rámci této poslední návštěvy provede konverzi.

V tomto případě by konverzní značka Google Ads zaznamenala konverzi a také ji přiřadila ke konkrétní kampani, protože ví, že uživatel se na web nejdříve dostal přes prokliknutí reklamy.

Analytics ale změří (podle atribučního modelu Posledního nepřímého prokliku) jako poslední zdroj návštěvy před konverzí organické vyhledávání. To tedy znamená google / organic. 

Protože Analytics posílají do Google Ads jen informace o konverzích z poslední návštěvy kterou mají přiřazenou ke google / cpc, tato informace se do Google Ads nikdy nedostane. Google Ads ji tedy nezaznamenají do reportu, ale ani se z ní algoritmus nemůže “poučit”.

V našem modelovém příkladě by tedy rozdíl v atribučním modelu pro Analytics a Google Ads vypadal následovně.

Rozdíly v atribuci značek

Jak jsme znázornili v tabulce. Obě cesty mají své pro a proti. Obě mají své využití v hodnocení kampaní. 

Co tedy doporučujeme?

Nejlepší je tedy mít nastavené obě značky jako konverze vedle sebe, přičemž značku z Analytics doporučujeme nastavit v rozhraní GoogleAds jako “nezobrazovat ve sloupci konverze”. Zařídíte tím, že v reklamním rozhraní nebudete duplikovat konverze.

Takto nastavené značky vedle sebe můžete využívat pro porovnání čísel nebo řešit, které kampaně jsou blíže konverzi a které sice vedou ke konverzi, ale častěji se po cestě objeví jiný kanál jako poslední zdroj návštěvy webu. Z Google Ads značky budete mít jako plus více dat pro průběžnou optimalizaci kampaní. Je to také lepší signál pro učení automatů a algoritmů v rámci celého účtu, protože se učí i od uživatelů, kteří konvertovali, ale nepřišli na web přes reklamu.Přijde vám to stále jako španělská vesnice? Nevadí, ozvěte se nám, rádi to s vámi probereme do hloubky a pomůžeme vám vyznat se v tom více.

Další články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram